„Staré vánoční ozdoby“
Na začátku prosince navštívili žáci základní školy muzeum v Litovli, kde probíhal vánoční
program „Staré vánoční ozdoby“. Všichni měli možnost prohlédnout si vánoční ozdoby z dob
praprababiček, hlavně ozdoby z papíru, vaty, vosku, z přírodnin a pečiva. Byla zde i ukázka
krásně malovaných skleněných baněk a ozdob z korálků na nejrůznější motiv (letadlo, kočárek,
motorka…). Na závěr si žáci vyrobili svícen z papíru, který si odnesli domů.