Roztančená škola 

V rámci oslav Dne dětí jsme do školy objednali hudebně pohybový program s tanečními prvky, při kterém si děti a žáci školy mohli vyzkoušet různé taneční styly. Součástí bylo také dechové, relaxační, rytmické a balanční cvičení. Většina zúčastněných se aktivně zapojila do pohybových aktivit a s radostí napodobovala lektorkou předváděné cviky.