V úterý 21. června 2022 v dopoledních hodinách se žáci SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice zúčastnili akce „Den Policie ČR“, kterou na náměstí pořádalo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, ve spolupráci s ostatními složkami IZS. Již při příchodu nás vítal zvuk sirén vozů policie, hasičů a zdravotní záchranné služby. Žáci si mohli na jednotlivých stanovištích vyzkoušet různé aktivity, seznámit se s vybavením jednotlivých složek IZS a zhlédnout různé ukázky práce profesionálů.
Hasiči předvedli vysunutí vysokozdvižné plošiny, názornou ukázku vyproštění osoby z havarovaného auta, ukázali všem přítomným, co skrývají útroby hasičského auta a na praktické ukázce nás naučili, jak správně uhasit vznícený olej na kuchyňské pánvi. Žáci si mohli sednout do hasičského auta, dokonce i spustit sirénu. Mladší žáci plnili různé tematické úkoly, za které dostali z rukou hasičů drobné odměny.