Ve čtvrtek 11. 5. 2023 se uskutečnil v naší škole tradiční „Den řemesel“. Akci zahájila paní ředitelka přivítáním všech přítomných a uvedením kulturního vystoupení dětí a žáků.  

Prezentovat svoji práci k nám přijel umělecký kovář, keramička, švadlena, řezbář a malíř, k vidění byla specifická textilní technika patchwork, dále paličkování, vyšívání, malování na textil a domečky na počasí. Všem řemeslníkům děkujeme, že svou přítomností naši akci podpořili. 

Děti i žáci školy již dlouhou dobu dopředu vymýšleli, chystali a vytvářeli výrobky. V rámci svých „stánků“ se představili všem návštěvníkům například zahradníci, květináři, kramáři, hokynáři, cukráři a mydláři.  

Akce se vydařila, celý den proběhl v příjemné pracovní a přátelské atmosféře. Věříme, že si všichni zúčastnění odnesli domů plno zážitků a inspirací.