Dne 19. 5. 2022 se v naší škole uskutečnil po dvouleté odmlce tradiční „DEN ŘEMESEL“. Zahájení akce s kulturním vystoupením dětí MŠ a žáků ZŠ proběhlo v 10 hodin. Pozvaní řemeslníci zde vystavovali své výrobky a někteří umožnili návštěvníkům vyzkoušet si, jak takový výrobek vzniká.

Nabídka řemesel a aktivit byla velice pestrá – umělecký kovář, malířská dílnička, keramička, malování na textil, řezbář, malíř, patchwork, paličkování, výrobky z fimo hmoty.

Děti a žáci naší školy se pod vedením svých učitelů a asistentů také velice snažili. Každá třída svůj „stánek“ pojmenovala podle vystavených výrobků, k vidění zde byli zahradníci, mydláři, květináři, hokynáři apod. Celý den panovala ve škole příjemná atmosféra, všichni návštěvníci si odnesli domů jistě plno zážitků a možná i inspirace. Již teď se těšíme, že za rok opět tuto akci zopakujeme.