Na základě hry s keramickou hlínou děti rozvíjely své dovednosti prostorových prací a představ. Ve společné hře tvořily silnice, chodníky, budovy, obyvatele, rybník, ohňostroj atd. Každý nový nápad byl přijat s nadšením. Hodina rychle uběhla a výsledek jsme si zdokumentovali, protože tato práce se nevypalovala v peci.