Na konci března se v Mohelnici konal již 3. ročník volejbalového turnaje Roxom Cup. Jak už je na turnaji zvykem, veškerý zisk, který se utrží na jídle a pití, dostanou školáčci z místní školy jako odměnu za to, že připraví medaile. Letos požádali organizátoři o spolupráci naši školu. Žáci vyrobili medaile pro jednotlivé účastníky turnaje. Organizátoři předali škole finanční dar 6200,-Kč, který využijeme k zakoupení dvou interaktivních výukových programů.
Doufáme, že keramické medaile se zúčastněným sportovcům líbily a zároveň děkujeme všem, kteří se na výrobě podíleli. V příštích letech se těšíme na další možnou spolupráci.