Ve středu 24. 5. 2023 se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku naší ZŠ sportovní akce určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Akci organizovalo Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice ve spolupráci s centrem APA. 

Centrum APA je jednotkou aktivit Katedry aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci, hlavní činností centra je podpora osob se speciálními potřebami v jejich snaze zapojit se do aktivního životního stylu s cílem zlepšení kvality jejich života. 

V průběhu dne za doprovodu pedagogických pracovníků si žáci mohli vyzkoušet mnoho zajímavých sportovních disciplín, prohlédnout si školu a seznámit se s obory, které škola nabízí žákům ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Akce byla velmi vydařená, žáci navázali nové kamarádské vztahy a odcházeli s pocitem, že aktivně prováděná přiměřená pohybová aktivita je nedílnou součástí zdravého životního stylu a významnou formou socializace.