13. 5. 2022 

Projektový den probíhal na zahradě školy. Žáci byli na projektový den dobře připraveni  
a namotivováni, na projektovou výuku se těšili. V kontaktu s pejsky se řídili pokyny a radami paní lektorky, paní Alice Pekařové, která je  absolventkou Akademie pro instruktory psí školy se zaměřením na problémové chování psů, držitelem mezinárodní licence pro přepravu zvířat a Kurzu odchytu toulavých zvířat včetně péče o ně v útulcích. Je zakladatelkou společnosti Psí škola a psinec Studená Loučka. 

Žáci při výkladu dobře reagovali, sdělovali své zážitky, měli zvídavé otázky. V praktické části – vodění psů, hrátky, odměny a krmení byli velmi ukáznění, vzájemně se respektovali a spolupracovali. 

Paní Pekařová svým odborným přístupem k opuštěným, někdy i týraným psům dokázala, že na výchovu není nikdy pozdě a že je možné vše překonat a být zase šťastný.  

Svým profesionálním působením výrazně přispěla k socializaci žáků, u některých i k překonání strachu z kontaktu se psem.