Dne 29. 4. 2022 proběhla na venkovním hřišti ZŠ Vodní v Mohelnici naše tradiční sportovní akce s názvem Sportovní hry mládeže. Zúčastnili se jí žáci celé školy. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky a hod kriketovým míčkem.

 

Cílem akce byl rozvoj sportovních dovedností a motivace dětí ke sportu a pohybu, což se podařilo naplnit. Žáci byli soutěživí a nadšení. K dobré pohodě také přispělo nádherné počasí a drobné odměny.