V pátek 16. 9. 2022 proběhla v naší škole již tradiční úklidová akce Ukliďme Česko. Akci vyhlašuje pravidelně Spolek Ukliďme Česko z. s. Cílem je aktivně bojovat proti černým skládkám a nepořádku v českých městech, vesnicích a v přírodě. Do úklidových prací se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí dobrovolně školáci, úředníci, lékaři, politici, turisté…. Prostě všichni, na koho si vzpomenete.

Od 9.00 do 11.35 hod. žáci procházeli okolí školy a sbírali odpad. Škola zajistila všem rukavice a pytle. Všechen nasbíraný odpad byl odvezen do sběrného dvora.