V pátek 1. 4. 2022 proběhla na naší škole úklidová akce s názvem „Ukliďme Česko“. Tato akce má bohatou historii nejen v Čechách, ale i po celém světě. Cílem je nejen uklidit naše okolí, ale zviditelnit dlouhodobě neřešitelnou problematiku černých skládek.

Během dopoledne žáci procházeli okolí školy a sbírali odpad. Z důvodu bezpečnosti používali rukavice, které zajistila škola. Nasbíraný odpad ukládali do pytlů, které byly následně odvezeny do sběrného dvora. Akce byla zakončena odměnou ve formě opékání špekáčků, na které se všichni těšili.