V letošním roce nás velice potěšila nabídka místostarostky města Mohelnice Jany Kubíčkové k účasti na zdobení vánočních stromečků, které byly umístěny na náměstí Svobody v okolí kašny. Každá škola zde má svůj stromeček, který si vlastními silami ozdobila a přispěla tím k nádherné vánoční výzdobě, která je v Mohelnici k vidění.

Doufáme, že se z této akce stane tradice, které se v předvánočním čase budeme mít možnost opakovaně účastnit.