Dne 25.května 2018 se konala v areálu školního hřiště společná akce naší školy a sborů dobrovolných hasičů z Dubicka a Lukavice. Po zahájení paní ředitelka s velitelkou hasičů předvedla žákům, jak se hasilo za starých časů pomocí pumpování vody do hadice a potom se rozproudilo živé veselí. Hasiči si pro děti připravili různé hry. Při skákání v pytli prokázaly děti svou výdrž, odvahu při průlezu tunelem a dobrou mušku při házení míče na terč. Za své dovednosti byly odměněni malou sladkostí a nafukovacím balónkem. Pak jsme fandili při rychlooblékání hasiče na čas a děti si také mohly zkusit, jak je obtížné obléknout se a pohybovat v hasičské uniformě s přilbou na hlavě a kyslíkovou bombou na zádech. Zážitek, obzvlášť pro chlapce, bylo vyšplhat a posadit se za volant hasičského vozidla nebo i na místo spolujezdců, vždyť hasičské auto je tak velké! Všechny děti i pedagogové si akci užily, za to si hasiči zaslouží náš veliký dík a už teď se těšíme na další společné chvíle.

 

Žáci a pedagogičtí pracovníci SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova 4