Již tradičně proběhl i letos v měsíci březnu další ročník volejbalového turnaje Roxom Cup.
Vzhledem k loňské spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ Masarykova 4 v Mohelnici byl naší škole
opět poskytnut dar, který využijeme za účelem poznávacího výletu. Tento příspěvek byl předán
osobně ředitelce školy paní Mgr. Evě Bergové v zastoupení panem Ing. Jiřím Károu.
Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za podporu našich žáků a věříme v další spolupráci.