DSC06606V pátek 29. května 2015 nás v rámci dne Chování člověka za mimořádných událostí navštívili zástupci SDH Dubicko, SDH Lukavice a Policie ČR ze Šumperka, aby nám předvedli ukázky své práce a zpřístupnili nám techniku využívanou k zásahům. Celá akce proběhla za krásného slunečného počasí na školním dvoře. Zúčastnili se jí všichni  žáci naší školy.

Již před desátou hodinou připravovali svoji techniku členové SDH Dubicko. Poté přijela dodávka Policie ČR ze Šumperka, která přivezla vzácnou návštěvu – 3 policejní psy i s jejich psovody. Po půlhodince netrpělivého čekání nakonec dorazila i hasičská cisterna SDH Lukavice. Jejich zpoždění jim ale všichni rádi a s pochopením odpustili, protože byli cestou k nám povoláni k ostrému zásahu.

Pak se již vše rozběhlo podle předem domluveného scénáře. Jako první děti shlédly ukázku práce policejních psů. S jedním ze psů se všechny děti nejdříve seznámily a pozdravily. Pak nám policisté předvedli ukázku psí poslušnosti. Největší obdiv ale sklidily ukázky zadržení pachatele. Pejsek nám předvedl i vyhledání nebezpečné látky. Nakonec si některé děti vyzkoušely přetahovanou se psem. I když byly pevně přesvědčeny, že zvítězí, pes je překvapil svojí neuvěřitelnou silou.

Následovala ukázka hasičské techniky. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je sedět za volantem cisterny za více než 6 milionů Kč, obléci si na sebe zásahový oblek, zkusit se projít v dýchací masce s bombami na zádech, rozvinout hadici atd.  Může si kdekterý kluk snad přát více?  Ovšem o nic menší nebyl ani zájem ze strany děvčat, a to hlavně proto, že na vlastní oči viděly, že i mezi hasiči pracují ženy. Paní ve slavnostní hasičské uniformě je přímo okouzlila. Naši velcí kamarádi hasiči nám vše trpělivě ukazovali a vysvětlovali.

Celá akce byla velice úspěšná, všem dětem se moc líbila. Když naši kamarádi s houkáním odjížděli ze školního dvora, bylo dětem líto, že je již konec. Krásné zážitky a vzpomínky nám však nikdo nevezme a my tajně doufáme, že za námi zase někdy hasiči i policisté s jejich psy přijedou. Od nynějška budeme na jejich náročnou práci pohlížet úplně jinak a budeme si jí velice vážit.

 

žáci ZŠ