Ve čtvrtek 3. května 2018 proběhl na naší škole obnovený „Den řemesel“, který má dlouholetou tradici. V letošním roce s podtextem „jarní jarmark“. Byli jsme velice rádi, že nás navštívili řemeslníci, kteří přijali naše pozvání – kovář, tkadlena, řezbář, keramička, krajkářka, řemeslníci zabývající se výrobou hraček, ručním pletením a další. Akce byla pojata ve smyslu „jarního jarmarku“. Žáci zde prezentovali své práce a výrobky – spoustu rostlinek, BIO výrobky, dárečky ke dni maminek.

       Zahájení se ujala paní ředitelka, která vřele přivítala všechny přítomné řemeslníky a návštěvníky. Celý den proudily budovou řady příznivců školy. Úsměvy na mnoha tvářích byly organizátorům tou nejkrásnější odměnou.

Mgr. Kateřina Koutná