SHM_004Školní kolo atletického čtyřboje se letos konalo 6.5. na hřišti ZŠ Vodní. Účastnilo se ho 25 žáků ZŠ praktické . Závodili jako vždy v běhu na krátké trati – 60m, běhu na dlouhé tratě – hoši na 1000 a 1500m, dívky  na 600 a 800m, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Počasí nám přálo a žáci dosahovali docela dobrých výsledků. Jen dívek závodilo málo a jejich výsledky nebyly až tak dobré. Družstvo starších a mladších žáků se potom zúčastnilo dne13.5.  okresního kola v Šumperku. Zde dosáhli dobrých výsledků mladší žáci, kdy obsadili v kategorii družstev 2. místo a v kategorii jednotlivců žák Jaroslav Zbořil byl na 2. místě v hodu kriketovým míčkem a běhu na 60 m a žák Jan Petr na 3. místě v hodu kriketovým míčkem. Starší žáci letos na stupně vítězů nedosáhli.

 

Mgr. Aleš Vymětal