Školní kolo atletického čtyřboje se letos konalo až  5.5., neboť nám vrtkavé počasí a naše „obligátní čarodějnice“ nedopřály uskutečnit to v plánovaném prvním termínu-tedy 28.4. Konalo se, jako již řadu let na hřišti ZŠ Vodní.

Chtěl bych touto cestou moc poděkovat panu řediteli Ing. Miroslavu Hlouškovi,

který nám zcela nezištně umožní na jejich hřišti tuto akci pořádat a rovněž také

děkuji paní Aleně Fabiánové, která mi pomáhá s přípravou a zajištěním akce na jejich hřišti.

Letos se účastnilo školního kola 25 žáků ZŠ praktické a celého čtyřboje i 2 žáci ZŠ speciální Denisa Uličná a Marek Slouka. I několik dalších žáků této školy si vyzkoušelo aspoň některé disciplíny.

Závodili jako vždy v běhu na krátké trati- 60m, běhu na dlouhé tratě – hoši na 1000 a 1500m, dívky  na 600 a 800m, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.

Počasí nám konečně přálo a žáci dosahovali docela dobrých výsledků. Jen se nám letos nepodařilo, z důvodu nemocí a jiných absencí, postavit družstva v žádné kategorii pro Okresní kolo, které se mělo uskutečnit 12. 5. v Šumperku.

Šumperská škola, jako spolupořadatel akce, se potýkala se stejným problémem

jako my, a tak bylo Okresní kolo pro nízkou – neregulérní účast letos zrušeno.

Na závěr chci také poděkovat všem kolegyním naší školy, které přispěly

ke zdárnému průběhu celé akce, jako rozhodčí a dozor nad žáky.

Snad se nám v příštím roce podaří uspět i ve vyšších soutěžích než školním kole.

 

Mgr. Aleš Vymětal