Školní kolo atletického čtyřboje se letos konalo ve středu 17. 4. Proběhlo tradičně jako již řadu let na hřišti ZŠ Vodní. Touto cestou chci poděkovat panu řediteli Ing. Miroslavu Hlouškovi, který nám umožňuje na jejich hřišti tuto akci pořádat a rovněž také děkuji paní Aleně Fabiánové, která mi pomáhá s přípravou a zajištěním akce na jejich hřišti. Letos se aktivně účastnilo školního kola 20 žáků ZŠ praktické a některé disciplíny si vyzkoušeli i někteří žáci ZŠ Speciální. Závodilo se jako vždy v běhu na krátké trati- 60m, běhu na dlouhé tratě – hoši na 1000 a 1500m, dívky na 600 a 800m, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Počasí nám docela přálo a někteří žáci dosahovali i dobrých výsledků. Bohužel se nám letos opět nepodařilo, z důvodu nemocí, úrazů a jiných absencí, postavit družstva v žádné kategorii pro Okresní kolo, které se má konat  15. 5. v Šumperku.

Na závěr chci také poděkovat všem kolegyním naší školy, které přispěly ke zdárnému průběhu celé akce, jako rozhodčí a dozor nad žáky.

 Mgr. Aleš Vymětal