Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne v naší škole testování žáků na onemocnění covid-19 v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 každé pondělí a čtvrtek. Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci.

Od 17. ledna 2022 proběhne testování vždy v pondělí.

V případě nepřítomnosti žáka v testovacích dnech ve škole se provede preventivní testování první následující vyučovací den.

Testování se netýká dětí mateřské školy.