Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne v naší škole testování žáků na onemocnění covid-19 v termínech

8. 11. 2021 a 18. 11. 2021 (15. a 16. 11. 2021 jsou v naší škole vyhlášeny volné dny pro žáky, z toho důvodu je termín posunut až na 18. 11. 2021).

Průběh testování bude obdobný jako při testování v září.