Nový školní rok 2023/24 bude zahájen 4. září v 8. 00 hod. před školou. Po slavnostním přivítání, rozdělení žáků a dětí, bude zahájení pokračovat ve třídách. Ukončení v 8. 45 hod.