Provoz mateřské školy bude obnoven 25. 5. 2020 ve dnech pondělí – pátek, v čase 8:00 – 12:30 hodin.

Docházka do konce školního roku je dobrovolná, je na zvážení každého rodiče, zda bude dítě v tomto období mateřskou školu navštěvovat.

Pro děti s povinnou předškolní docházkou, které zůstanou doma, bude nadále probíhat vzdělávání na dálku.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Bez podepsání těchto prohlášení nemůže být dítě vpuštěno do mateřské školy. Formulář je k dispozici na internetových stránkách školy (www.szm-mohelnice.cz).

POZOR!!!! Čtete dále dokument „Informace o provozu mateřské školy“.

Dokumenty ke stažení: