V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/35/40/2021 ze dne 8. listopadu 2021 byla na pracovní místo ředitelky Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4 s účinností od 1. prosince 2021 jmenována Mgr. Jaroslava Horčičková.