detem_071  Ve dnech 7. a 8. dubna dosáhl projekt čtenářských dílen pro žáky Základní a Mateřské školy Mohelnice svého vrcholu, a to besedou se spisovatelkou, výstavou jejich knih a odpoledními autogramiádami. Děti navštívila rodačka z Mohelnice PhDr. Milada Motlová a po dva dny se jim i žákům ostatních mohelnických škol věnovala. První den se oficiálního zahájení výstavy zúčastnili ředitelé základních, středních a mateřských škol, zástupci města a knihovny. Pozvání přijala i středoškolská profesorka paní Alena Pláničková, která se se svým doprovodem zúčastnila akce a setkala se zde se svou bývalou studentkou – Miladou Motlovou. Dojemné bylo vřelé poděkování spisovatelky profesorce českého jazyka za její krásné hodiny literatury. V kulturním programu se pak představili žáci prvního i druhého stupně s pásmem pohádek, básní, říkadel a písní inspirovaným literární prací autorky. Toto pásmo bylo obohaceno o předčítání žáků z knih autorky. Po oficiálním zahájení a programu probíhaly besedy s autorkou. Žáci byli ze svých hodin čtenářských dílen seznámeni s dílem spisovatelky a velmi se těšili na vzácné setkání. Mnozí měli připraveny zvídavé otázky týkající se tvorby děl, výroby knih, volby ilustrátora. Bezprostřednost dětí a vlídnost autorky dětských knih dokázaly vytvořit osobní pouto mezi oběma stranami. Nejvíce dotazů měli žáci na psaní knihy Mančí a Jonáš, protože věděli, že kniha byla inspirována příběhem z Mohelnice. Žáka Josefa Kozinu zaujala kniha natolik, že si ji přečetl dokonce čtyřikrát a ohromil svými detailními znalostmi jak spisovatelku, tak i pedagogy. To, že knihu zná,dokázal i v rychlokresbách, kterými doprovázel literární výstupy svých spolužáků, za což sklidil vždy uznalý potlesk a obdiv hostů i žáků.

Žáci školy, účastníci čtenářských dílen, měli během akce několik příležitostí se prezentovat svým vystoupením. Potěšující bylo, že široký záběr literárního díla autorky dal možnost k účasti na kulturním programu žákům různého věku– od malých dětí, které přispěly českými říkadly až po čtení ukázek starších žáků, zdatných čtenářů. Ocenění si zaslouží organizátorka kulturního vystoupení Mgr. Tamara Hrbáčková – Vlasatá, která dokázala podpořit své malé žáčky, zapojit je do individuálních i skupinových výstupů, skloubit součinnost několika tříd při zpěvu a recitaci. Překvapením pro mnohé návštěvníky byl jiskřivý zpěv lidových písní v podání žákyně 7. třídy Dominiky Focherové.

Pro mnohé žáky byla účast na kulturním programu prvním veřejným vystoupením. Během dvou výstavních dnů měli možnost vystupovat i pro žáky ostatních škol v dopoledních hodinách a odpoledne pak pro své rodiče a mohelnickou veřejnost. Žáci se velmi těšili ze svých dovedností a dle jejich sdělení zažívali hřejivý pocit z toho, že mohli obdarovávat ostatní. Čtenářské výkony Simony Pagáčové, Jitky Zbořilové, Barbory Vepřkové a Davida Martinka se každým vystoupením zdokonalovaly, nabývaly na jistotě a byla z nich cítit prožívaná radost. Milým překvapenímí pro pedagogy školy bylo, že v průběhu těchto dvou dnů se žáci sami hlásili s dalšími vlastními příspěvky do programu. Žáci, účastníci programu, si velmi cenili darované knihy podepsané autorkou.

Páteční dopoledne využili i učitelé se svými třídami z ostatních škol k setkání se spisovatelkou. Třída paní učitelky Ireny Pobucké přišla na besedu velmi dobře připravena. Žáci udivovali besedující svými skupinovými pracemi, fundovanými dotazy a opravdovým zájmem.

Velice milá byla návštěva dětí z MŠ Hálkova. Organizátoři předpokládali, že se malé děti projdou kolem vystavovaných knih, podívají se na knihu, kterou jim případně paní učitelky ukáží. Avšak dětem se při pohledu na vystavené exponáty rozzářila očka, každé se zmocnilo nejméně jedné knihy (ještěže knihy byly v několika kusech!), usadily se bezprostředně na zem a začaly si listovatv obrázkových knihách a pak chvíli na to, vzájemně si sdělovat dojmy ze svého „čtení“. Tato chvíle byla pro všechny dospělé velmi emotivní a některým se i dojetím zaleskly oči. Bylo vidět, že i malé děti, když jsou dobře vedeny a dostanou příležitost, mohou mít ke knize vřelý vztah.

 

 Mgr. Dana Linhartová