Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 O přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 provoz mateřských, základních a středních škol.

Z výše uvedeného důvodu je zakázaná osobní účast dětí a žáků ve škole. Vzdělávání ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Mohelnice, Masarykova 4 bude v tomto období probíhat distanční formou.

V Mohelnici, dne 27. 02. 2021

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy