Na základě rozhodnutí Vlády ČR dne 30. 10. 2020 zakazuji osobní přítomnost žáků na základním a středním vzdělávání a to do 20. 11. 2020. Z tohoto důvodu bude výuka v naší škole probíhat distanční formou.

Z důvodu pandemie COVID – 19 doporučuje ředitelství Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4, zákonným zástupcům dětí mateřské školy zvážit v období 02. 11. – 20. 11. 2020 jejich osobní přítomnost MŠ.

O případných změnách bude škola informovat veřejnost prostřednictvím svých internetových stránek – www. szm-mohelnice.cz.

V Mohelnici, dne 31. 10. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy