Ředitelka školy oznamuje ukončení výuky distanční formou ke dni 17. 11. 2020.

Od 18. 11. 2020 bude probíhat výuka ve všech součástech školy za přítomnosti žáků ve škole.

V Mohelnici, dne 13. 11. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy