Naše škola podpořila 21. 3. 2018 Světový den Downova syndromu. Žáci, pedagogičtí ale i nepedagogičtí pracovníci přišli do školy s každou jinou ponožkou.

Downův syndrom se vyznačuje nadbytkem chromozomu 21 neboli také trisomie 21. chromozomu. Normálně máme každý tyto chromozomy dva, osoby s Downovým syndromem mají tři – tedy 3 chromozomy 21 – 21/3. Downův syndrom je považován za genetickou náhodu. Vyskytuje se celosvětově ve všech zemích. Je čistě náhodný jev a za jeho pravděpodobnost výskytu se považuje věk rodičů-matky nad 35 let a otců 50 let. Děti s Downovým syndromem se častěji potýkají s některými zdravotními komplikacemi, například se srdečními vadami, zhoršenou funkcí štítné žlázy, respiračními nemocemi, sníženou imunitou, poruchami zraku a sluchu a dalšími zdravotními komplikacemi. Většina lidí s Downovým syndromem má navíc pohyblivější klouby a  nižší svalový tonus, které komplikují rozvoj hrubé i jemné motoriky. Nejčastěji je přítomné lehké nebo střední mentální postižení.

 Mgr. Gabriela Grundová