Usnesením vlády ČR ze dne 18.3.2021 bylo do 28.3.2021 prodlouženo krizové opatření, týkající se omezení provozu škol a školských zařízení.

Z tohoto důvodu bude do výše uvedeného data probíhat výuka na SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova 4 nadále distanční formou.

V Mohelnici, dne 21. 03. 2021

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy