Výsledky  druhého kola přijímacích zkoušek ke stažení:  rozhodnutí