Výuka od 1. 6. 2020 bude i nadále probíhat distanční formou bez přítomnosti žáků ve škole.

Případná změna bude oznámena.

V Mohelnici, dne 28. 5. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy