Na základě konzultací se zákonnými zástupci žáků, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a na základě dokumentu MŠMT ČR  ze dne 30. dubna 2020 Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020 bude provoz součásti školy Praktická škola jednoletá probíhat nadále bez přítomnosti žáků ve škole.

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 a na základě dokumentu MŠMT ČR  ze dne 30. dubna 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 budou základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování do 30. června 2020 uzavřeny.

Žákům 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy, bude od 11. 5. 2020 umožněna docházka do školy za účelem této přípravy.

V Mohelnici, dne 7. 5. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy