Školní kolo atletického čtyřboje se letos konalo naštěstí dle plánovaného termínu – v pátek 27.4.  Konalo se, jako již řadu let, na hřišti ZŠ Vodní.

Chci touto cestou poděkovat panu řediteli Ing. Miroslavu Hlouškovi, který nám zcela nezištně umožní na jejich hřišti tuto akci pořádat a rovněž také děkuji paní Aleně Fabiánové, která mi pomáhá s přípravou a zajištěním akce na jejich hřišti.

Letos se účastnilo školního kola 31 žáků ZŠ praktické a některé disciplíny si vyzkoušeli a byli také oceněni i někteří žáci ZŠ Speciální.

Závodili  v běhu na krátké trati- 60m, běhu na dlouhé tratě – hoši na 1000 a 1500m, dívky na 600 a 800m, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Počasí nám přálo a žáci dosahovali docela dobrých výsledků. Jen se nám letos opět nepodařilo, z důvodu nemocí, úrazů a jiných absencí, postavit družstva v žádné kategorii pro Okresní kolo, které se má konat  11. 5. v Šumperku.

Na závěr chci také poděkovat všem kolegyním naší školy, které přispěly ke zdárnému průběhu celé akce, jako rozhodčí a dozor nad žáky. Snad se nám v příštím roce podaří uspět i ve vyšších soutěžích než školním kole.

Mgr. Aleš Vymětal