Vážení rodiče,

 

v lednu 2018 končí platnost zřizovací listiny školské rady zřízené při naší škole.

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Rada je pro SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova 4 po řadu let důležitým partnerem, který má vliv na její činnost. Je poradním orgánem, zasahujícím do činnosti školy v oblastech, které jí vymezuje legislativa. Vztahy mezi školou a školskou radou jsou partnerské a přispívají ke konstrukčním řešením problémů.

 

Volby do školské rady se uskuteční v úterý 31. října 2017 v době od 13:00 do 15:30 hodin v budově školy.

 

Z navržené kandidátní listiny zákonných zástupců nezletilých žáků budete volit tajnou volbou maximálně 1 kandidáta, a to zaškrtnutím políčka na volebním lístku před jménem voleného kandidáta. Volební lístek obdržíte přímo na volebním místě v době konání voleb.