SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova 4

 

 

Výsledky voleb členů školské rady:

 

•     z řad pedagogických pracovníků byla do školské rady zvolena Mgr. Kateřina Koutná

 

•     z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a  zletilých žáků byla do školské rady zvolena p.Veronika Slouková

 

 

V Mohelnici dne 31. 10. 2017                                                         Mgr. Eva Bergová

                                                                                                           ředitelka školy