Dne 4. září 2017 byl slavnostně zahájen  školní rok 2017/2018. Úvodního slova se ujala paní  ředitelka Mgr. Eva Bergová a jménem školy přivítala všechny žáky i rodiče. Představila nové pracovníky, žáky rozdělila do jejich tříd a všem popřála hodně radosti a úspěchů v novém školním roce.