Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje termín a místo pro zápis dětí do mateřské školy.

Zápis se bude konat v období od 2. května do 16. května 2021, kdy bude možné podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Čtete dokument „Zápis do MŠ“.

Dokumenty ke stažení: