Sportovní hry mládeže 2022

Sportovní hry mládeže 2022

Dne 29. 4. 2022 proběhla na venkovním hřišti ZŠ Vodní v Mohelnici naše tradiční sportovní akce s názvem Sportovní hry mládeže. Zúčastnili se jí žáci celé školy. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – sprint, vytrvalostní běh, skok do dálky a hod kriketovým...
Den řemesel

Den řemesel

Dne 19. 5. 2022 se v naší škole uskutečnil po dvouleté odmlce tradiční „DEN ŘEMESEL“. Zahájení akce s kulturním vystoupením dětí MŠ a žáků ZŠ proběhlo v 10 hodin. Pozvaní řemeslníci zde vystavovali své výrobky a někteří umožnili návštěvníkům vyzkoušet si, jak takový...
Běh Litovelským Pomoravím

Běh Litovelským Pomoravím

Po delší odmlce, kdy nebyla možnost pořádat různé akce, jsme s radostí přijali pozvání na tradiční „Běh Litovelským Pomoravím“, který se konal 20. dubna 2022. Jedná se o závod s prvky orientačního běhu a branného závadu, který pořádala Základní škola, Dětský...
Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

V pátek 1. 4. 2022 proběhla na naší škole úklidová akce s názvem „Ukliďme Česko“. Tato akce má bohatou historii nejen v Čechách, ale i po celém světě. Cílem je nejen uklidit naše okolí, ale zviditelnit dlouhodobě neřešitelnou problematiku černých...