První kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2022/2023na Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Mohelnice, Masarykova 4 Termín podání přihlášek: do 1. března 2022 Vyplněné přihlášky lze doručit osobně nebo poštou na adresu: ...

Informace k testování žáků od 3.1.2022

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne v naší škole testování žáků na onemocnění covid-19 v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 každé pondělí a čtvrtek. Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě...

Jmenování do funkce ředitelky školy

V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v...

Informace k testování žáků (od 6.12. každé pondělí)

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne v naší škole další testování žáků na onemocnění covid-19 dne 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí až do odvolání. Testování bude probíhat stále na stejném...