Měsíční archiv: Únor 2017

Výukové zdroje

                                        

ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova 4

 

 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:

IKT – pro ZŠ praktickou – autor  Mgr. Miluše Herzigová

1/01 Z čeho se skládá počítač, 1/02 Využití výpočetní techniky, 1/03 Základní části PC a jejich funkce, 1/04 Práce s myší, 1/05 Klávesnice, 1/06 Excel – adresa buňky, 1/07 Periferie, 1/08 Word, 1/09 WordArt, 1/10 Word tabulky, 1/11 Excel -funkce, 1/12 Excel – grafy 1/13 PowerPoint, 1/14 Historie informací, 1/15 Bezpečně s počítačem, 1/16 Historie internetu, 1/17 Malování – nástroje, 1/18 E- mail, 1/19 Služby internetu, 1/20 Bezpečný internet

Přírodopis pro ZŠ praktickou – autor Bc. Ivana Hamplová

2/01 Živá a neživá příroda, 2/02 Bezobratlí živočichové, 2/03 Obratlovci 1, 2/04 Obratlovci 2, 2/05 Obratlovci 3, 2/06 Obratlovci 4, 2/07  Biologie hub, 2/08 Biologie rostlin, 2/09 Ekosystémy, 2/10 Chráněné rostliny, 2/11 Biologie člověka, 2/12 Oběhová soustava, 2/13 Dýchací a trávicí soustava, 2/14 Soustava vylučovací a kožní, 2/15 Nervová soustava a smyslová, 2/16 Zdravý život,  2/17 Sluneční soustava, 2/18 Geologie, 2/19 Vývoj Země, 2/20 Ekologie

Zeměpis pro ZŠ praktickou – autor Mgr. Marie Coufalová

3/01 Vesmír a Země,  3/02 Ochrana životního prostředí, 3/03 Vodstvo ČR, 3/04 Nerostné bohatství a průmysl ČR, 3/05 Olomoucký kraj, 3/06 Ochrana přírody a krajiny, 3/07  ČR – úvod, 3/08 Evropa-přírodní podmínky, 3/09  Jihovýchodní Evropa, 3/10  Jižní Evropa, 3/11 Evropa-poloha, členění, rozloha, 3/12 Severní Evropa, 3/13 Střední Evropa, 3/14 Východní Evropa, 3/15 Západní Evropa, 3/16 Obyvatelstvo světa, 3/17 Svět- Afrika, 3/18 Svět – Asie, 3/19 Zemědělství světa, 3/20 Svět – krajina a ekosystémy

Věcné učení pro ZŠ speciální – autor Bc. Marcela Unzeitigová a Blanka Adamcová Dis.

1/01 Jaro, 1/02 Jarní květiny, 1/03 Počasí 1, 1/04 Počasí 2, 1/05 Léto, 1/06 Podzim, 1/07 Zima, 1/08 Domov, rodina, 1/09 Dopravní prostředky, 1/10 Dopravní značky, 1/11 Důležitá čísla, 1/12 Ekologie, 1/13 Hygiena, zdraví, lidské tělo, 1/14 Hudební nástroje, 1/15 Zvířata, 1/16 Ovoce a zelenina, 1/17 Povolání, 1/18 Stromy, 1/19 Domácí zvířata, 1/20 Určování času

Matematika pro ZŠ speciální – autor Bc. Marcela Unzeitigová a Blanka Adamcová Dis.

2/01 Sčítání do 100, 2/02 Numerace do 100, 2/03 Odčítání do 100, 2/04 Číselná řada do 10, 2/05 Sčítání do 10, 2/06 Násobky 5, 2/07 Manipulace s penězi, 2/08 Násobky 10, 2/09 Odčítání do 10, 2/10 Geometrie, 2/11 Násobky čísla 2, 2/12 Porovnání číslic, 2/13 Množství, 2/14 Hodiny, 2/15 Digitální čas, 2/16 Jednotky délky, 2/17 Jednotky hmotnosti, 2/18 Numerace do 20, 2/19 Sčítání v oboru do 20, 2/20 Slovní úlohy

Čtení pro ZŠ speciální – autor Bc. Marcela Unzeitigová a Blanka Adamcová Dis

3/01 Leden, 3/02 Únor, 3/03 Březen, 3/04 Duben, 3/05 Květen, 3/06 Červen, 3/07 Červenec, 3/08 Srpen, 3/09 Září, 3/10 Říjen, 3/11 Listopad, 3/12 Prosinec, 3/13 Měsíce a abeceda, 3/14 písmeno T, 3/15 písmeno A, 3/16 písmeno M,  3/17 písmeno H, 3/18 písmeno J, 3/19 písmeno N, 3/20 písmeno F

Čtení (globální) pro ZŠ speciální – autor Elen Rostová

1/01 Dopravní prostředky 1, 1/02 Potraviny, 1/03 Domácí zvířata 2, 1/04 Rodina, 1/05 Pohádka o řepě, 1/06 Činnosti, 1/07 Škola, 1/08 Elektrické spotřebiče, 1/09 Dinosaurus, 1/10 Hygiena, 1/11 Hmyz, 1/12 Domácí zvířata 1, 1/13 Protiklady, 1/14 Nářadí, 1/15 Hračky, 1/16 Doprava, 1/17 Oblečení, 1/18 Naše tělo, 1/19 Cizokrajná zvířata, 1/20 Já chci, To je, Já mám…

Matematika pro ZŠ speciální – autor Elen Rostová

2/01 Základní geometrické tvary, 2/02 Číselná řada 1-5, 2/03 Číselná řada 6-10, 2/04 číslo, číslice 1, 2/05 číslo, číslice 2, 2/06 číslo, číslice 3, 2/07 číslo, číslice 4, 2/08 číslo, číslice 5, 2/09 Sčítání do 5, 2/10 Odčítání do 5, 2/11 číslo, číslice 6, 2/12 číslo, číslice 7, 2/13 číslo, číslice 8, 2/14 číslo, číslice 9, 2/15 číslo 10, 2/16 Sčítání do 10, 2/17 Odčítání do 10, 2/18 Více-méně-stejně, 2/19 Počítáme s 0, 2/20 Barevné počítání do 10.

Věcné učení pro ZŠ speciální – autor Elen Rostová

3/01 Doprava, 3/02 Pohádkové bytosti, 3/03 Ovoce, 3/04 Zelenina, 3/05 Podzim, 3/06 Zima, 3/07 Štědrý den, 3/08 Jaro, 3/09 Léto, 3/10 Narozeniny, 3/11 Mláďata domácích zvířat, 3/12 Rostliny, 3/13 Dny v týdnu, 3/14 Domácí zvířata, 3/15 Lesní zvířata, 3/16 Povolání, 3/17 Cestování, 3/18 Bezpečnost na silnici, 3/19 Orientace v čase, 3/20 Životní prostředí

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti:

Rozumová výchova, Čtení pro ZŠ speciální – autor Mgr. Jaroslava Horčičková

2/01 Jaro, 2/02 Velikonoce, 2/03 Domácí zvířata, 2/04 Léto, 2/05 Výlet do ZOO, 2/06 Škola, 2/07 Vybavení školy, 2/08 Podzim, 2/09 Zelenina, 2/10 Ovoce, 2/11 Podzim na zahradě,  2/12 Mikuláš, 2/13 Advent, 2/14 Zima, 2/15 Vánoce, 2/16 Zimní aktivity, 2/17 Roční období, 2/18 U lékaře, 2/19 Žijeme zdravě, 2/20 Rodina, 2/21 Nakupování, 2/22 Doprava, 2/23 Byt, 2/24 Maškarní karneval, 2/25 Narozeniny, 2/26 Povolání, 2/27 Hudební nástroje, 2/28 Lidské tělo, 2/29 Orientace v čase, 2/30 V divadle, 2/31 Sport, 2/32 Les, 2/33 Koníčky a zájmy, 2/34 Pole, 2/35 Město, 2/36 Vesnice

Řečová výchova pro ZŠ speciální – autor Mgr. Marie Široká

1/01 A, 1/02 I, 1/03 M, 1/04 E, 1/05 U, 1/06  O, 1/07 L, 1/08 V, 1/09  T, 1/10 S, 1/11 J, 1/12 P, 1/13 N, 1/14 Š, 1/15 D, 1/16 Z, 1/17 K, 1/18 B, 1/19 C, 1/20 AU, 1/21 R, 1/22 Č, 1/23 H, 1/24 Ž, 1/25 F, 1/26 G, 1/27 CH, 1/28 Ř, 1/29 Ď,Ť, Ň,  1/30  Y, 1/31 “Bystrý”, 1/32 “Citlivý”, 1/33 “Lítost”, 1/34 “Odvážný”, 1/35 “Sobecký”, 1/36 “Zklamaný”

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků:

Jazyk anglický pro ZŠ praktickou – autor Mgr. Eva Bergová

1/01 Abeceda, 1/02 Číslice 0-20, 1/03 Barvy, 1/04 Oblečení, 1/05 Počítání po 10, 1/06 Moje rodina, 1/07 Škola, 1/08 Na farmě, 1/09 Toto je, toto jsou, 1/10 Jídlo, 1/11 Prověřování, 1/12 Mé tělo, 1/13 Dům, 1/14 Zahrada, 1/15 Cestování, 1/16 Dny v týdnu, 1/17 Zimní sporty, 1/18 Pozdravy, 1/19 V ZOO, 1/20 Opozita, 1/21 Práce, zaměstnání, 1/22 Čas, 1/23 Toto, tamto, 1/24 Na nákupu, 1/25 Před, za, mezi, 1/26 Měsíce, 1/27 Hry, rébus, 1/28 šálek, sklenice, balíček, 1/29 Vánoce, 1/30 Ano, ne, 1/31 Konverz.prověřování, 1/32 Čísla p. jmen, 1/33 Skládání slov, 1/34 Christmas 2, 1/35 Letní sporty, 1/36 Test

Jazyk anglický pro ZŠ praktickou – autor Mgr. Eva Bergová

2/01 Hračky, 2/02 Přiřazování, 2/03 Narozeniny, 2/04 Kuchyň, 2/05 U lékaře, 2/06 Nástroje, 2/07 Sloveso Být, 2/08 Číslovky řadové, 2/09 Počítání do 1 000 000, 2/10  Početní úkony, 2/11 Zájmena, 2/12 Kolik, 2/13 Na poště, 2/14 Počítač, 2/15 Moje školní taška, 2/16 Koníčky, 2/17 Město, 2/18 Na ulici, 2/19 Přístav, 2/20 Obývací pokoj, 2/21 Ložnice, 2/22 Koupelna, 2/23 Restaurace, 2/24 Letiště, 2/25 Hory, 2/26 Koncert, 2/27 Cirkus, 2/28 Prázdniny, 2/29 Při hře, 2/30 sloveso can, 2/31 sloveso have,  2/32 Oceán, 2/33 Co dělají, 2/34 Velikonoce, 2/35 Na silnici, 2/36 Vesmír

Na požádání poskytne každý autor  vytvořené DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

 

den Chování člověka za mimořádných okolností

DSC06606V pátek 29. května 2015 nás v rámci dne Chování člověka za mimořádných událostí navštívili zástupci SDH Dubicko, SDH Lukavice a Policie ČR ze Šumperka, aby nám předvedli ukázky své práce a zpřístupnili nám techniku využívanou k zásahům. Celá akce proběhla za krásného slunečného počasí na školním dvoře. Zúčastnili se jí všichni  žáci naší školy.

Již před desátou hodinou připravovali svoji techniku členové SDH Dubicko. Poté přijela dodávka Policie ČR ze Šumperka, která přivezla vzácnou návštěvu – 3 policejní psy i s jejich psovody. Po půlhodince netrpělivého čekání nakonec dorazila i hasičská cisterna SDH Lukavice. Jejich zpoždění jim ale všichni rádi a s pochopením odpustili, protože byli cestou k nám povoláni k ostrému zásahu.

Pak se již vše rozběhlo podle předem domluveného scénáře. Jako první děti shlédly ukázku práce policejních psů. S jedním ze psů se všechny děti nejdříve seznámily a pozdravily. Pak nám policisté předvedli ukázku psí poslušnosti. Největší obdiv ale sklidily ukázky zadržení pachatele. Pejsek nám předvedl i vyhledání nebezpečné látky. Nakonec si některé děti vyzkoušely přetahovanou se psem. I když byly pevně přesvědčeny, že zvítězí, pes je překvapil svojí neuvěřitelnou silou.

Následovala ukázka hasičské techniky. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je sedět za volantem cisterny za více než 6 milionů Kč, obléci si na sebe zásahový oblek, zkusit se projít v dýchací masce s bombami na zádech, rozvinout hadici atd.  Může si kdekterý kluk snad přát více?  Ovšem o nic menší nebyl ani zájem ze strany děvčat, a to hlavně proto, že na vlastní oči viděly, že i mezi hasiči pracují ženy. Paní ve slavnostní hasičské uniformě je přímo okouzlila. Naši velcí kamarádi hasiči nám vše trpělivě ukazovali a vysvětlovali.

Celá akce byla velice úspěšná, všem dětem se moc líbila. Když naši kamarádi s houkáním odjížděli ze školního dvora, bylo dětem líto, že je již konec. Krásné zážitky a vzpomínky nám však nikdo nevezme a my tajně doufáme, že za námi zase někdy hasiči i policisté s jejich psy přijedou. Od nynějška budeme na jejich náročnou práci pohlížet úplně jinak a budeme si jí velice vážit.

 

žáci ZŠ

EUpenizeskolam.cz

Projekt OP VK Mohelnice mezinárodně!

 

Naše škola v době  1. 7.  –  31. 12. 2015 realizovala projekt Mohelnice mezinárodně!, který je spolufinancován  Evropským sociálním fondem a  státním rozpočtem České republiky z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jedná se o 9 šablon, které zahrnují tzv. stínování – náslechy pedagogů ve škole stejného typu v zahraničí, jazykový kurz angličtiny a čtenářské dílny. Šablony čtenářských dílen byly realizovány v České republice, ostatní v Anglii.

Projekt OP VK – ESF Školní dílny Mohelnice

 

 

 

     Dne 8. 10. 2015 obdržela škola Rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace na  projekt podaný v rámci výzvy 57 z OP VK – ESF. Projekt byl podán na MŠMT pod názvem Školní dílny Mohelnice. Realizace projektu je od 1. 9.  do  31. 12. 2015.