Měsíční archiv: Březen 2017

Výlet do Dinoparku

DSCN1748 V červnu 2016 jsme jeli na výlet do Dinoparku a ZOO do Vyškova. Ráno nás čekal před školou přistavený autobus. I počasí nám přálo.

Po příjezdu do Vyškova jsme se u autobusu vyfotili a šli na Dinoexpres, vláček, který nás vezl přes celé město až do Dinoparku. Cestou jsme si prohlédli pěkné historické město. Po příjezdu do Dinoparku jsme jako první navštívili 3D kino. Bylo to úžasné. Slečna nám u vchodu podala brýle, zavřely se za námi dveře a už to začalo. V kině byla jen naše třída. Naštěstí. Jak na nás z plátna vylétávali dinosauři, trochu jsme se báli, i strachem zakřičeli a někteří málem úlekem spadli z pařezů. Ale ten zážitek! Pak jsme si šli projít celý Dinopark. Fotili jsme se s dinosaury, vlezli si do dinosauřího vajíčka, zkoušeli jsme dinosaura i zvednout, ale nepovedlo se. Zato jsme zjistili, z jakého materiálu jsou udělaní. A hned jsme pochopili, proč se mohou tak realisticky hýbat. Jejich nečekaný řev nás vždycky trochu vyděsil. Navštívili jsme i hvězdárnu. Po krátkém občerstvení nás Dinoexpres dopravil zpět do ZOO.

Hned kousek za branou nás velice zaujal dvorek, na který jsme mohli vejít a zvířátka si hladit. Vypadalo to tak, že se snad ani dál nedostaneme a strávíme celou dobu tady. Ale naše paní učitelky nás po chvíli zavolaly zpátky, abychom si prohlédli i ostatní části ZOO. A stálo to za to. Páv s nádherně roztaženým ocasem, lemuři, osli, velbloudi a lamy a spousta dalších nádherných zvířátek. Navštívili jsme i Hanácký statek, podepsali se do knihy návštěvníků a celý statek si důkladně prohlédli. Tam bylo zajímavých věcí!

Celý výlet jsme uzavřeli občerstvením a krásně unavení jsme nasedli do autobusu, který nás zase dovezl domů. Byl to moc hezký výlet a budeme na něj dlouho vzpomínat. Připomínat nám jej budou i fotky. Takový bychom přáli všem dětem.

 

Žáci IX.A

Hodnocení atletického čtyřboje

 

SHM_004Školní kolo atletického čtyřboje se letos konalo 6.5. na hřišti ZŠ Vodní. Účastnilo se ho 25 žáků ZŠ praktické . Závodili jako vždy v běhu na krátké trati – 60m, běhu na dlouhé tratě – hoši na 1000 a 1500m, dívky  na 600 a 800m, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Počasí nám přálo a žáci dosahovali docela dobrých výsledků. Jen dívek závodilo málo a jejich výsledky nebyly až tak dobré. Družstvo starších a mladších žáků se potom zúčastnilo dne13.5.  okresního kola v Šumperku. Zde dosáhli dobrých výsledků mladší žáci, kdy obsadili v kategorii družstev 2. místo a v kategorii jednotlivců žák Jaroslav Zbořil byl na 2. místě v hodu kriketovým míčkem a běhu na 60 m a žák Jan Petr na 3. místě v hodu kriketovým míčkem. Starší žáci letos na stupně vítězů nedosáhli.

 

Mgr. Aleš Vymětal

Milada Motlová – Dětem

detem_071  Ve dnech 7. a 8. dubna dosáhl projekt čtenářských dílen pro žáky Základní a Mateřské školy Mohelnice svého vrcholu, a to besedou se spisovatelkou, výstavou jejich knih a odpoledními autogramiádami. Děti navštívila rodačka z Mohelnice PhDr. Milada Motlová a po dva dny se jim i žákům ostatních mohelnických škol věnovala. První den se oficiálního zahájení výstavy zúčastnili ředitelé základních, středních a mateřských škol, zástupci města a knihovny. Pozvání přijala i středoškolská profesorka paní Alena Pláničková, která se se svým doprovodem zúčastnila akce a setkala se zde se svou bývalou studentkou – Miladou Motlovou. Dojemné bylo vřelé poděkování spisovatelky profesorce českého jazyka za její krásné hodiny literatury. V kulturním programu se pak představili žáci prvního i druhého stupně s pásmem pohádek, básní, říkadel a písní inspirovaným literární prací autorky. Toto pásmo bylo obohaceno o předčítání žáků z knih autorky. Po oficiálním zahájení a programu probíhaly besedy s autorkou. Žáci byli ze svých hodin čtenářských dílen seznámeni s dílem spisovatelky a velmi se těšili na vzácné setkání. Mnozí měli připraveny zvídavé otázky týkající se tvorby děl, výroby knih, volby ilustrátora. Bezprostřednost dětí a vlídnost autorky dětských knih dokázaly vytvořit osobní pouto mezi oběma stranami. Nejvíce dotazů měli žáci na psaní knihy Mančí a Jonáš, protože věděli, že kniha byla inspirována příběhem z Mohelnice. Žáka Josefa Kozinu zaujala kniha natolik, že si ji přečetl dokonce čtyřikrát a ohromil svými detailními znalostmi jak spisovatelku, tak i pedagogy. To, že knihu zná,dokázal i v rychlokresbách, kterými doprovázel literární výstupy svých spolužáků, za což sklidil vždy uznalý potlesk a obdiv hostů i žáků.

Žáci školy, účastníci čtenářských dílen, měli během akce několik příležitostí se prezentovat svým vystoupením. Potěšující bylo, že široký záběr literárního díla autorky dal možnost k účasti na kulturním programu žákům různého věku– od malých dětí, které přispěly českými říkadly až po čtení ukázek starších žáků, zdatných čtenářů. Ocenění si zaslouží organizátorka kulturního vystoupení Mgr. Tamara Hrbáčková – Vlasatá, která dokázala podpořit své malé žáčky, zapojit je do individuálních i skupinových výstupů, skloubit součinnost několika tříd při zpěvu a recitaci. Překvapením pro mnohé návštěvníky byl jiskřivý zpěv lidových písní v podání žákyně 7. třídy Dominiky Focherové.

Pro mnohé žáky byla účast na kulturním programu prvním veřejným vystoupením. Během dvou výstavních dnů měli možnost vystupovat i pro žáky ostatních škol v dopoledních hodinách a odpoledne pak pro své rodiče a mohelnickou veřejnost. Žáci se velmi těšili ze svých dovedností a dle jejich sdělení zažívali hřejivý pocit z toho, že mohli obdarovávat ostatní. Čtenářské výkony Simony Pagáčové, Jitky Zbořilové, Barbory Vepřkové a Davida Martinka se každým vystoupením zdokonalovaly, nabývaly na jistotě a byla z nich cítit prožívaná radost. Milým překvapenímí pro pedagogy školy bylo, že v průběhu těchto dvou dnů se žáci sami hlásili s dalšími vlastními příspěvky do programu. Žáci, účastníci programu, si velmi cenili darované knihy podepsané autorkou.

Páteční dopoledne využili i učitelé se svými třídami z ostatních škol k setkání se spisovatelkou. Třída paní učitelky Ireny Pobucké přišla na besedu velmi dobře připravena. Žáci udivovali besedující svými skupinovými pracemi, fundovanými dotazy a opravdovým zájmem.

Velice milá byla návštěva dětí z MŠ Hálkova. Organizátoři předpokládali, že se malé děti projdou kolem vystavovaných knih, podívají se na knihu, kterou jim případně paní učitelky ukáží. Avšak dětem se při pohledu na vystavené exponáty rozzářila očka, každé se zmocnilo nejméně jedné knihy (ještěže knihy byly v několika kusech!), usadily se bezprostředně na zem a začaly si listovatv obrázkových knihách a pak chvíli na to, vzájemně si sdělovat dojmy ze svého „čtení“. Tato chvíle byla pro všechny dospělé velmi emotivní a některým se i dojetím zaleskly oči. Bylo vidět, že i malé děti, když jsou dobře vedeny a dostanou příležitost, mohou mít ke knize vřelý vztah.

 

 Mgr. Dana Linhartová

SVĚTOVÝ DEN AUTISMU

 

 

 

 

Již tradičně se 2. dubna konal Světový den porozumění autismu – WorldAutismAwereressDay.  V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně „ Light in up blue“ = „ROZSVIŤME SE MODŘE“. Vyjádřit tak svou podporu a rozsvítit se modře mohou lidé jakkoliv (modrou žárovkou ve svých bytech či kancelářích, modrým oblečením nebo doplňkem, výzdobou školy modrými obrázky apod.).
Proč modrá?  Modrá je barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které lidé s autismem mají největší problémy. Autismus je celoživotní vývojová vada, která způsobuje problémy s komunikací, kontaktem s ostatními lidmi a vytvářením sociálních vazeb.

 

Do akce se zapojili žáci ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova 4 účastí na společném focení v Šumperku, které organizoval Dětský klíč Šumperk, o.p.s. ve spolupráci s Divadlem Šumperk.V modrém jsme si připomněli fakt, že se v současnosti ve světě každé 110. dítě rodí s poruchou autistického spektra.

 

Tento zážitek jsme spojili s návštěvou muzea v Šumperku, kde probíhala výstava Lega.

 

 

  Mgr. Marcela Unzeitigová, Mgr. Gabriela Zacpalová

Vánoční výstava a Den otevřených dveří 2015

 

    Ve středu 16. prosince 2015 proběhl na Základní škole a Mateřské škole v Mohelnici na Masarykové ulici tradiční Den otevřených dveří spojený s Vánoční výstavou. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory školy a seznámit se se způsoby práce ve speciálních učebnách určených pro speciálně pedagogickou péči.
     V rámci vánoční výstavy zde své výrobky představili žáci školy speciální i praktické, kteří se snažili svými výrobky potěšit své kamarády, rodiče a ostatní návštěvníky.

Zahájení se ujala paní ředitelka, která vřele přivítala představitele města Mohelnice a všechny návštěvníky. Celý den proudily budovou řady příznivců školy. Úsměvy na mnoha tvářích byly organizátorům tou nejkrásnější odměnou.

 

Mgr. Kateřina Koutná