Měsíční archiv: Červen 2017

Jedeme do areálu Hosena

 

    Dne 26. května 2017 se uskutečnila další společná akce naší školy a sborů dobrovolných hasičů Dubicko a Lukavice. Tentokrát pro nás hasiči připravili výjezd do biocentra Hosena, krásného přírodního prostředí  s vodní nádrží. Předvedli nám zásah při hašení požáru a záchranu tonoucího. Účast na této akci přijali i zástupci Policie ČR, kteří si pro nás připravili ukázku zadržení pachatele v ujíždějícím vozidle. Po této akční části programu došlo na prohlídku hasičského i policejního auta a možnost prakticky si vyzkoušet práci s hasičskou hadicí. Hasiči nám nabídli i občerstvení, které jsme ve slunečném dni rádi přijali. Na závěr všechny děti obdržely pamětní list a sladkou pozornost. Děkujeme, že pro nás hasiči tuto akci zorganizovali, a již teď se těšíme na další spolupráci.

 

Děti, žáci a pedagogičtí pracovníci SŠ, ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova 4

 

Hodnocení atletického čtyřboje – 2016/2017

 

    Školní kolo atletického čtyřboje se letos konalo až  5.5., neboť nám vrtkavé počasí a naše „obligátní čarodějnice“ nedopřály uskutečnit to v plánovaném prvním termínu-tedy 28.4. Konalo se, jako již řadu let na hřišti ZŠ Vodní.

Chtěl bych touto cestou moc poděkovat panu řediteli Ing. Miroslavu Hlouškovi,

který nám zcela nezištně umožní na jejich hřišti tuto akci pořádat a rovněž také

děkuji paní Aleně Fabiánové, která mi pomáhá s přípravou a zajištěním akce na jejich hřišti.

Letos se účastnilo školního kola 25 žáků ZŠ praktické a celého čtyřboje i 2 žáci ZŠ speciální Denisa Uličná a Marek Slouka. I několik dalších žáků této školy si vyzkoušelo aspoň některé disciplíny.

Závodili jako vždy v běhu na krátké trati- 60m, běhu na dlouhé tratě – hoši na 1000 a 1500m, dívky  na 600 a 800m, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.

Počasí nám konečně přálo a žáci dosahovali docela dobrých výsledků. Jen se nám letos nepodařilo, z důvodu nemocí a jiných absencí, postavit družstva v žádné kategorii pro Okresní kolo, které se mělo uskutečnit 12. 5. v Šumperku.

Šumperská škola, jako spolupořadatel akce, se potýkala se stejným problémem

jako my, a tak bylo Okresní kolo pro nízkou – neregulérní účast letos zrušeno.

Na závěr chci také poděkovat všem kolegyním naší školy, které přispěly

ke zdárnému průběhu celé akce, jako rozhodčí a dozor nad žáky.

Snad se nám v příštím roce podaří uspět i ve vyšších soutěžích než školním kole.

 

Mgr. Aleš Vymětal

 

 

Rozhodnutí o přijetí do předškolního vzdělávání

 

Rozhodnutí o přijetí do předškolního vzdělávání  od školního roku 2017/2018