Měsíční archiv: Květen 2018

Den řemesel 2018

 

 

      Ve čtvrtek 3. května 2018 proběhl na naší škole obnovený „Den řemesel“, který má dlouholetou tradici. V letošním roce s podtextem „jarní jarmark“. Byli jsme velice rádi, že nás navštívili řemeslníci, kteří přijali naše pozvání – kovář, tkadlena, řezbář, keramička, krajkářka, řemeslníci zabývající se výrobou hraček, ručním pletením a další. Akce byla pojata ve smyslu „jarního jarmarku“. Žáci zde prezentovali své práce a výrobky – spoustu rostlinek, BIO výrobky, dárečky ke dni maminek.

       Zahájení se ujala paní ředitelka, která vřele přivítala všechny přítomné řemeslníky a návštěvníky. Celý den proudily budovou řady příznivců školy. Úsměvy na mnoha tvářích byly organizátorům tou nejkrásnější odměnou.

Mgr. Kateřina Koutná 

Školní kolo atletického čtyřboje

 

 

        Školní kolo atletického čtyřboje se letos konalo naštěstí dle plánovaného termínu – v pátek 27.4.  Konalo se, jako již řadu let, na hřišti ZŠ Vodní.

Chci touto cestou poděkovat panu řediteli Ing. Miroslavu Hlouškovi, který nám zcela nezištně umožní na jejich hřišti tuto akci pořádat a rovněž také děkuji paní Aleně Fabiánové, která mi pomáhá s přípravou a zajištěním akce na jejich hřišti.

Letos se účastnilo školního kola 31 žáků ZŠ praktické a některé disciplíny si vyzkoušeli a byli také oceněni i někteří žáci ZŠ Speciální.

Závodili  v běhu na krátké trati- 60m, běhu na dlouhé tratě – hoši na 1000 a 1500m, dívky na 600 a 800m, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Počasí nám přálo a žáci dosahovali docela dobrých výsledků. Jen se nám letos opět nepodařilo, z důvodu nemocí, úrazů a jiných absencí, postavit družstva v žádné kategorii pro Okresní kolo, které se má konat  11. 5. v Šumperku.

Na závěr chci také poděkovat všem kolegyním naší školy, které přispěly ke zdárnému průběhu celé akce, jako rozhodčí a dozor nad žáky. Snad se nám v příštím roce podaří uspět i ve vyšších soutěžích než školním kole.

Mgr. Aleš Vymětal

Dar volejbalistů 2018

 
   Již tradičně proběhl i letos v měsíci březnu další ročník volejbalového turnaje Roxom Cup.
Vzhledem k loňské spolupráci se SŠ, ZŠ a MŠ Masarykova 4 v Mohelnici byl naší škole
opět poskytnut dar, který využijeme za účelem poznávacího výletu. Tento příspěvek byl předán
osobně ředitelce školy paní Mgr. Evě Bergové v zastoupení panem Ing. Jiřím Károu.
Všem zúčastněným sportovcům děkujeme za podporu našich žáků a věříme v další spolupráci.