Měsíční archiv: Říjen 2020

Opatření ředitelky SZM Mohelnice, Masarykova 4

Na základě rozhodnutí Vlády ČR dne 30. 10. 2020 zakazuji osobní přítomnost žáků na základním a středním vzdělávání a to do 20. 11. 2020. Z tohoto důvodu bude výuka v naší škole probíhat distanční formou.

Z důvodu pandemie COVID – 19 doporučuje ředitelství Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4, zákonným zástupcům dětí mateřské školy zvážit v období 02. 11. – 20. 11. 2020 jejich osobní přítomnost MŠ.

O případných změnách bude škola informovat veřejnost prostřednictvím svých internetových stránek – www. szm-mohelnice.cz.

V Mohelnici, dne 31. 10. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy

Informace MŠMT o vydání krizových opatření vlády ze dne 8. 10. 2020

S účinností od 12. října 2020 do 25. října platí následující:

  • pro mateřskou školu se stávající režim nemění
  • u 1. stupně základní školy se stávající režim nemění
  • u 2. stupně naší základní školy, která je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání
  • u střední školy – praktické školy jednoleté pokračuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání

Všechny součásti školy tedy zůstávají otevřené.

V týdnu od 26. října 2020 do 30. října 2020 platí následující:

  • 26. a 27. října 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání
  • 28. října 2020 Státní svátek

29. a 30. října 2020 podzimní prázdniny

V Mohelnici, dne 9. 10. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy