Údaje o jmenování do funkce ředitelky školy

 

 

V souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění a na základě usnesení Rady Olomouckého kraje ze dne 25. 7. 2012 byla ředitelkou školy jmenována s účinností od 1. srpna 2012 Mgr. Eva Bergová.