Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2020-21

Bližší informace naleznete << zde >>

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 – Praktická škola jednoletá

Bližší informace naleznete << zde >>

Přijati uchazeči do 1. ročníku Praktické školy jednoleté

Bližší informace naleznete << zde >>

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2020-21

Bližší informace naleznete << zde >>

Sdělení ředitelky SZM Mohelnice, Masarykova 4

Výuka od 1. 6. 2020 bude i nadále probíhat distanční formou bez přítomnosti žáků ve škole.

Případná změna bude oznámena.

V Mohelnici, dne 28. 5. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy