2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku Praktické školy jednoleté

Bližší informace naleznete << zde >>

Přijati uchazeči do 1. ročníku Praktické školy jednoleté

Bližší informace naleznete << zde >>

Oznámení o konání konkurzu na obsazení místa ředitele SZM Mohelnice

Dokument ke stažení:

 

Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022

Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje termín a místo pro zápis dětí do mateřské školy.

Zápis se bude konat v období od 2. května do 16. května 2021, kdy bude možné podat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Čtete dokument “Zápis do MŠ”.

Dokumenty ke stažení:

 

Informace k nástupu do školy 12.4.2021

Bližší informace najdete v dokumentu:

informace k nastupu do skoly 12.4.2021