Opatření ředitelky SZM Mohelnice, Masarykova 4

Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 O přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 provoz mateřských, základních a středních škol.

Z výše uvedeného důvodu je zakázaná osobní účast dětí a žáků ve škole. Vzdělávání ve Střední škole, Základní škole a Mateřské škole Mohelnice, Masarykova 4 bude v tomto období probíhat distanční formou.

V Mohelnici, dne 27. 02. 2021

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení na obor “Praktická škola jednoletá”.

Podrobnosti zde: Přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Nabídka oborů na školní rok 2021/2022

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4
Masarykova 4, 789 85 Mohelnice
tel. 583 430 046
www.szm-mohelnice.cz

obrázek budovy školy

Praktická škola jednoletá
kód: 78-62-C/01 pro chlapce i dívky.

Oznamení o ukončení výuky distanční formou ke dni 17. 11. 2020

Ředitelka školy oznamuje ukončení výuky distanční formou ke dni 17. 11. 2020.

Od 18. 11. 2020 bude probíhat výuka ve všech součástech školy za přítomnosti žáků ve škole.

V Mohelnici, dne 13. 11. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy

Opatření ředitelky SZM Mohelnice, Masarykova 4

Na základě rozhodnutí Vlády ČR dne 30. 10. 2020 zakazuji osobní přítomnost žáků na základním a středním vzdělávání a to do 20. 11. 2020. Z tohoto důvodu bude výuka v naší škole probíhat distanční formou.

Z důvodu pandemie COVID – 19 doporučuje ředitelství Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4, zákonným zástupcům dětí mateřské školy zvážit v období 02. 11. – 20. 11. 2020 jejich osobní přítomnost MŠ.

O případných změnách bude škola informovat veřejnost prostřednictvím svých internetových stránek – www. szm-mohelnice.cz.

V Mohelnici, dne 31. 10. 2020

Mgr. Eva Bergová
ředitelka školy