Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Podrobnosti ke stažení zde: Rozhodnutí

Hodnocení atletického čtyřboje 2019

 

 

 Školní kolo atletického čtyřboje se letos konalo ve středu 17. 4. Proběhlo tradičně jako již řadu let na hřišti ZŠ Vodní. Touto cestou chci poděkovat panu řediteli Ing. Miroslavu Hlouškovi, který nám umožňuje na jejich hřišti tuto akci pořádat a rovněž také děkuji paní Aleně Fabiánové, která mi pomáhá s přípravou a zajištěním akce na jejich hřišti. Letos se aktivně účastnilo školního kola 20 žáků ZŠ praktické a některé disciplíny si vyzkoušeli i někteří žáci ZŠ Speciální. Závodilo se jako vždy v běhu na krátké trati- 60m, běhu na dlouhé tratě – hoši na 1000 a 1500m, dívky na 600 a 800m, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Počasí nám docela přálo a někteří žáci dosahovali i dobrých výsledků. Bohužel se nám letos opět nepodařilo, z důvodu nemocí, úrazů a jiných absencí, postavit družstva v žádné kategorii pro Okresní kolo, které se má konat  15. 5. v Šumperku.

Na závěr chci také poděkovat všem kolegyním naší školy, které přispěly ke zdárnému průběhu celé akce, jako rozhodčí a dozor nad žáky.

 Mgr. Aleš Vymětal

Ukliďme Česko

 

Tak a úklid je za námi. V pátek 5. 4. 2019 jsme se pustili v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko do úklidu okolí naší školy SŠ, ZŠ a MŠ Masarykova 4. Počasí nám přálo a tak se nám podařilo v 60 lidech ( 50 žáků a 10 pedagogů) sesbírat 50 kg odpadu, který se povaloval v okolí školy. Zvládli jsme to na jedničku a všichni si zasloužili pochvalu. Proto na závěr si žáci s chutí opekli buřty.

                                                                             Mgr. Kateřina Koutná     

                                   

Dodatečný zápis do první třídy na školní rok 2019/2020

 

Ředitelka Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Mohelnice, Masarykova 4
vyhlašuje dodatečný  Z Á P I S  dětí do základní školy na školní rok 2019/2020. Podrobnosti zde:  dodatečný_zápis