ZŠ a MŠ Mohelnice, Masarykova 4

 

 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT:

IKT – pro ZŠ praktickou – autor  Mgr. Miluše Herzigová

1/01 Z čeho se skládá počítač, 1/02 Využití výpočetní techniky, 1/03 Základní části PC a jejich funkce, 1/04 Práce s myší, 1/05 Klávesnice, 1/06 Excel – adresa buňky, 1/07 Periferie, 1/08 Word, 1/09 WordArt, 1/10 Word tabulky, 1/11 Excel -funkce, 1/12 Excel – grafy 1/13 PowerPoint, 1/14 Historie informací, 1/15 Bezpečně s počítačem, 1/16 Historie internetu, 1/17 Malování – nástroje, 1/18 E- mail, 1/19 Služby internetu, 1/20 Bezpečný internet

Přírodopis pro ZŠ praktickou – autor Bc. Ivana Hamplová

2/01 Živá a neživá příroda, 2/02 Bezobratlí živočichové, 2/03 Obratlovci 1, 2/04 Obratlovci 2, 2/05 Obratlovci 3, 2/06 Obratlovci 4, 2/07  Biologie hub, 2/08 Biologie rostlin, 2/09 Ekosystémy, 2/10 Chráněné rostliny, 2/11 Biologie člověka, 2/12 Oběhová soustava, 2/13 Dýchací a trávicí soustava, 2/14 Soustava vylučovací a kožní, 2/15 Nervová soustava a smyslová, 2/16 Zdravý život,  2/17 Sluneční soustava, 2/18 Geologie, 2/19 Vývoj Země, 2/20 Ekologie

Zeměpis pro ZŠ praktickou – autor Mgr. Marie Coufalová

3/01 Vesmír a Země,  3/02 Ochrana životního prostředí, 3/03 Vodstvo ČR, 3/04 Nerostné bohatství a průmysl ČR, 3/05 Olomoucký kraj, 3/06 Ochrana přírody a krajiny, 3/07  ČR – úvod, 3/08 Evropa-přírodní podmínky, 3/09  Jihovýchodní Evropa, 3/10  Jižní Evropa, 3/11 Evropa-poloha, členění, rozloha, 3/12 Severní Evropa, 3/13 Střední Evropa, 3/14 Východní Evropa, 3/15 Západní Evropa, 3/16 Obyvatelstvo světa, 3/17 Svět- Afrika, 3/18 Svět – Asie, 3/19 Zemědělství světa, 3/20 Svět – krajina a ekosystémy

Věcné učení pro ZŠ speciální – autor Bc. Marcela Unzeitigová a Blanka Adamcová Dis.

1/01 Jaro, 1/02 Jarní květiny, 1/03 Počasí 1, 1/04 Počasí 2, 1/05 Léto, 1/06 Podzim, 1/07 Zima, 1/08 Domov, rodina, 1/09 Dopravní prostředky, 1/10 Dopravní značky, 1/11 Důležitá čísla, 1/12 Ekologie, 1/13 Hygiena, zdraví, lidské tělo, 1/14 Hudební nástroje, 1/15 Zvířata, 1/16 Ovoce a zelenina, 1/17 Povolání, 1/18 Stromy, 1/19 Domácí zvířata, 1/20 Určování času

Matematika pro ZŠ speciální – autor Bc. Marcela Unzeitigová a Blanka Adamcová Dis.

2/01 Sčítání do 100, 2/02 Numerace do 100, 2/03 Odčítání do 100, 2/04 Číselná řada do 10, 2/05 Sčítání do 10, 2/06 Násobky 5, 2/07 Manipulace s penězi, 2/08 Násobky 10, 2/09 Odčítání do 10, 2/10 Geometrie, 2/11 Násobky čísla 2, 2/12 Porovnání číslic, 2/13 Množství, 2/14 Hodiny, 2/15 Digitální čas, 2/16 Jednotky délky, 2/17 Jednotky hmotnosti, 2/18 Numerace do 20, 2/19 Sčítání v oboru do 20, 2/20 Slovní úlohy

Čtení pro ZŠ speciální – autor Bc. Marcela Unzeitigová a Blanka Adamcová Dis

3/01 Leden, 3/02 Únor, 3/03 Březen, 3/04 Duben, 3/05 Květen, 3/06 Červen, 3/07 Červenec, 3/08 Srpen, 3/09 Září, 3/10 Říjen, 3/11 Listopad, 3/12 Prosinec, 3/13 Měsíce a abeceda, 3/14 písmeno T, 3/15 písmeno A, 3/16 písmeno M,  3/17 písmeno H, 3/18 písmeno J, 3/19 písmeno N, 3/20 písmeno F

Čtení (globální) pro ZŠ speciální – autor Elen Rostová

1/01 Dopravní prostředky 1, 1/02 Potraviny, 1/03 Domácí zvířata 2, 1/04 Rodina, 1/05 Pohádka o řepě, 1/06 Činnosti, 1/07 Škola, 1/08 Elektrické spotřebiče, 1/09 Dinosaurus, 1/10 Hygiena, 1/11 Hmyz, 1/12 Domácí zvířata 1, 1/13 Protiklady, 1/14 Nářadí, 1/15 Hračky, 1/16 Doprava, 1/17 Oblečení, 1/18 Naše tělo, 1/19 Cizokrajná zvířata, 1/20 Já chci, To je, Já mám…

Matematika pro ZŠ speciální – autor Elen Rostová

2/01 Základní geometrické tvary, 2/02 Číselná řada 1-5, 2/03 Číselná řada 6-10, 2/04 číslo, číslice 1, 2/05 číslo, číslice 2, 2/06 číslo, číslice 3, 2/07 číslo, číslice 4, 2/08 číslo, číslice 5, 2/09 Sčítání do 5, 2/10 Odčítání do 5, 2/11 číslo, číslice 6, 2/12 číslo, číslice 7, 2/13 číslo, číslice 8, 2/14 číslo, číslice 9, 2/15 číslo 10, 2/16 Sčítání do 10, 2/17 Odčítání do 10, 2/18 Více-méně-stejně, 2/19 Počítáme s 0, 2/20 Barevné počítání do 10.

Věcné učení pro ZŠ speciální – autor Elen Rostová

3/01 Doprava, 3/02 Pohádkové bytosti, 3/03 Ovoce, 3/04 Zelenina, 3/05 Podzim, 3/06 Zima, 3/07 Štědrý den, 3/08 Jaro, 3/09 Léto, 3/10 Narozeniny, 3/11 Mláďata domácích zvířat, 3/12 Rostliny, 3/13 Dny v týdnu, 3/14 Domácí zvířata, 3/15 Lesní zvířata, 3/16 Povolání, 3/17 Cestování, 3/18 Bezpečnost na silnici, 3/19 Orientace v čase, 3/20 Životní prostředí

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti:

Rozumová výchova, Čtení pro ZŠ speciální – autor Mgr. Jaroslava Horčičková

2/01 Jaro, 2/02 Velikonoce, 2/03 Domácí zvířata, 2/04 Léto, 2/05 Výlet do ZOO, 2/06 Škola, 2/07 Vybavení školy, 2/08 Podzim, 2/09 Zelenina, 2/10 Ovoce, 2/11 Podzim na zahradě,  2/12 Mikuláš, 2/13 Advent, 2/14 Zima, 2/15 Vánoce, 2/16 Zimní aktivity, 2/17 Roční období, 2/18 U lékaře, 2/19 Žijeme zdravě, 2/20 Rodina, 2/21 Nakupování, 2/22 Doprava, 2/23 Byt, 2/24 Maškarní karneval, 2/25 Narozeniny, 2/26 Povolání, 2/27 Hudební nástroje, 2/28 Lidské tělo, 2/29 Orientace v čase, 2/30 V divadle, 2/31 Sport, 2/32 Les, 2/33 Koníčky a zájmy, 2/34 Pole, 2/35 Město, 2/36 Vesnice

Řečová výchova pro ZŠ speciální – autor Mgr. Marie Široká

1/01 A, 1/02 I, 1/03 M, 1/04 E, 1/05 U, 1/06  O, 1/07 L, 1/08 V, 1/09  T, 1/10 S, 1/11 J, 1/12 P, 1/13 N, 1/14 Š, 1/15 D, 1/16 Z, 1/17 K, 1/18 B, 1/19 C, 1/20 AU, 1/21 R, 1/22 Č, 1/23 H, 1/24 Ž, 1/25 F, 1/26 G, 1/27 CH, 1/28 Ř, 1/29 Ď,Ť, Ň,  1/30  Y, 1/31 „Bystrý“, 1/32 „Citlivý“, 1/33 „Lítost“, 1/34 „Odvážný“, 1/35 „Sobecký“, 1/36 „Zklamaný“

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků:

Jazyk anglický pro ZŠ praktickou – autor Mgr. Eva Bergová

1/01 Abeceda, 1/02 Číslice 0-20, 1/03 Barvy, 1/04 Oblečení, 1/05 Počítání po 10, 1/06 Moje rodina, 1/07 Škola, 1/08 Na farmě, 1/09 Toto je, toto jsou, 1/10 Jídlo, 1/11 Prověřování, 1/12 Mé tělo, 1/13 Dům, 1/14 Zahrada, 1/15 Cestování, 1/16 Dny v týdnu, 1/17 Zimní sporty, 1/18 Pozdravy, 1/19 V ZOO, 1/20 Opozita, 1/21 Práce, zaměstnání, 1/22 Čas, 1/23 Toto, tamto, 1/24 Na nákupu, 1/25 Před, za, mezi, 1/26 Měsíce, 1/27 Hry, rébus, 1/28 šálek, sklenice, balíček, 1/29 Vánoce, 1/30 Ano, ne, 1/31 Konverz.prověřování, 1/32 Čísla p. jmen, 1/33 Skládání slov, 1/34 Christmas 2, 1/35 Letní sporty, 1/36 Test

Jazyk anglický pro ZŠ praktickou – autor Mgr. Eva Bergová

2/01 Hračky, 2/02 Přiřazování, 2/03 Narozeniny, 2/04 Kuchyň, 2/05 U lékaře, 2/06 Nástroje, 2/07 Sloveso Být, 2/08 Číslovky řadové, 2/09 Počítání do 1 000 000, 2/10  Početní úkony, 2/11 Zájmena, 2/12 Kolik, 2/13 Na poště, 2/14 Počítač, 2/15 Moje školní taška, 2/16 Koníčky, 2/17 Město, 2/18 Na ulici, 2/19 Přístav, 2/20 Obývací pokoj, 2/21 Ložnice, 2/22 Koupelna, 2/23 Restaurace, 2/24 Letiště, 2/25 Hory, 2/26 Koncert, 2/27 Cirkus, 2/28 Prázdniny, 2/29 Při hře, 2/30 sloveso can, 2/31 sloveso have,  2/32 Oceán, 2/33 Co dělají, 2/34 Velikonoce, 2/35 Na silnici, 2/36 Vesmír

Na požádání poskytne každý autor  vytvořené DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.